Skladování

Součástí areálu je i průmyslová budova - zastřešený skladovací prostor, která je možná přizpůsobit Vašim požadavkům. V současné době nabízíme k pronájmu 8000 m2 nezpevněné plochy vhodné ke skladování odpadů, nebo 3000 m2 zpevněné plochy svedené přes odlučovač ropných látek.